Jak dodać nowy punkt zbiórki

Zapraszamy gminy, przedsiębiorstwa oraz wszystkie inne instytucje, które posiadają punkty zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii do dodawania do ich do wyszukiwarki. Właściciele punktów zbiórki muszą posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje na ich prowadzenie.

Żeby dodać punkt, zaloguj się