36,6 Sp. z o. o. - przyrządy medyczne

Rodzaj elektrograta

mały elektrograt

Rodzaj punktu

stały punkt

Adres punktu zbiórki

Domaniewska 50
02-672 Warszawa